Om Samtalsterapi/Psykosyntes

Att börja gå i samtalsterapi är oftast ett viktigt och bra beslut. Alla som väljer att börja har sina specifika anledningar till varför. Tillsammans med terapeuten är tanken att man ska utforska det som är angeläget för klienten och på så sätt komma framåt i det terapeutiska arbetet. Målet är att öva och lära sig att må så bra som möjligt.
Jag använder olika arbetssätt som t.ex; dialog, avslappning, reflektion, vägledda meditationer, bilder, gestaltarbete.

 

Psykosyntes

Psykosyntes är en terapiform vars grundare heter Roberto Assagioli. Han var en av Freuds elever. Till en början tillämpade Assagioli Freuds psykoanalytiska teorier men likt flera andra samtida psykiatriker vände Assagioli psykoanalysen och Freuds idéer ryggen. Framförallt ville Assagioli, förutom driftslivet, också räkna med transpersonella kvaliteter som kärlek, kreativitet, vilja, skönhet och andlighet. Dessa borde alla ha ett egenvärde och därför studeras för sin egen skull. Assagioli ville betona det som var friskt inom varje människa. Psykosyntes brukar kallas en psykologi med själ och vilja. Det är en humanistisk psykologi som utgår från en helhetsyn på människan.

Sammanfattningsvis handlar Psykosyntesen om att du själv har en inneboende förmåga att se helheten och ta ansvar för ditt liv, bli medveten om din potential och dina möjligheter. Livskriser kan ge erfarenheter, som hjälper dig att utveckla din styrka och kraft.